คำศัพท์ : teak

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
teak (ทีค)

ไม้สัก