คำศัพท์ : tea

(ถูกค้นหาทั้งหมด 74 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tea (ที)

ต้นชา น้ำชา