คำศัพท์ : taw

(ถูกค้นหาทั้งหมด 57 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
taw (ทอ)

แช่ (หนัง) ในน้ำสารส้มและเกลือ