คำศัพท์ : tar

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tar (ทา)

เอาน้ำมันดินทาหน้า ราดยาง (ถนน)

พลทหารเรือ