คำศัพท์ : tap

(ถูกค้นหาทั้งหมด 478 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tap (แท็พ)

เคาะ เจาะ (ถัง

ต้นยาง)

แบ่ง(น้ำ)

(เบียร์) ชนิดไขจากถัง

ก๊อก