คำศัพท์ : tan

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tan (แท็น)

เส้นสัมผัส สีเกรียม

เปลือกไม้จำพวกฝาง