คำศัพท์ : tali

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tali (เท-ไล)

ตาตุ่ม