คำศัพท์ : take

(ถูกค้นหาทั้งหมด 83 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
take (เทค)

นำ ทำให้หลงใหล

เอา

รับ

ขึ้นรถ

กิน (เวลา)

จับ (ใจ

ตา)

จับ