คำศัพท์ : ta

(ถูกค้นหาทั้งหมด 89 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ta (ทา)

ขอบใจ