คำศัพท์ : swim

(ถูกค้นหาทั้งหมด 164 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
swim (ซวิม)

ให้ว่ายน้ำ ลอยคว้าง

(ศีรษะ) วิงเวียน

อาบ