คำศัพท์ : swig

(ถูกค้นหาทั้งหมด 47 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
swig (ซวิก)

ดื่มอึกใหญ่