คำศัพท์ : swam

(ถูกค้นหาทั้งหมด 57 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
swam (ซแว็ม)

ให้ว่ายน้ำ ลอยคว้าง

(ศีรษะ) วิงเวียน

อาบ