คำศัพท์ : swag

(ถูกค้นหาทั้งหมด 57 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
swag (ซแว็ก)

เงินและข้าวของที่โกง (หรือขโมย) มาได้