คำศัพท์ : sup

(ถูกค้นหาทั้งหมด 71 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sup (ซัพ)

รับประทานอาหารมื้อสุดท้าย