คำศัพท์ : sunk

(ถูกค้นหาทั้งหมด 46 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sunk (ซังค)

(คนไข้)เพียบลง ซาลง

จม

อ่างล้างชาม

ตก

ยุบ

ฝังลงไป

ขุดเจาะ