คำศัพท์ : sump

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sump (ซัมพ)

ก้นปล่องบ่อแร่ ท้องเครื่องยนต์ที่ขังน้ำมันหยอดเครื่อง