คำศัพท์ : sum

(ถูกค้นหาทั้งหมด 71 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sum (ซัม)

สรุป ยอด

จำนวนเงิน

เลข