คำศัพท์ : sub

(ถูกค้นหาทั้งหมด 137 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sub (ซับ)

ในระหว่าง ทำหน้าที่แทน

เรือใต้น้ำ

ค่าบำรุง

นายร้อย