คำศัพท์ : stye

(ถูกค้นหาทั้งหมด 57 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
stye (ซไท)

กุ้งยิง