คำศัพท์ : sty

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sty (ซไท)

เล้าหมู กุ้งยิง