คำศัพท์ : stun

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
stun (ซทัน)

ทำให้จุก ทำให้งง

ทำให้อื้อ