คำศัพท์ : stud

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
stud (ซทัด)

ปุ่ม ตาปูหัวใหญ่

คอกผสมม้า