คำศัพท์ : stop

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
stop (ซท็อพ)

เลิก ค้าง

เครื่องบังคับแสงปากกล้องถ่ายรูป

ห้าม

จับ