stop หมายถึง เลิก ค้าง เครื่องบังคับแสงปากกล้องถ่ายรูป ห้าม จับ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 79 ครั้ง)

คำศัพท์ stop แปลว่า เลิก ค้าง เครื่องบังคับแสงปากกล้องถ่ายรูป ห้าม จับ หมายถึง เลิก ค้าง เครื่องบังคับแสงปากกล้องถ่ายรูป ห้าม จับ stop อ่านว่า (ซท็อพ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
stop (ซท็อพ)

เลิก ค้าง

เครื่องบังคับแสงปากกล้องถ่ายรูป

ห้าม

จับ