คำศัพท์ : stet

(ถูกค้นหาทั้งหมด 57 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
stet (ซเท็ท)

ตอนที่ฆ่าออกนั้นให้คงไว้