คำศัพท์ : spun

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
spun (ซพัน)

ควง ชัก (ใย)

การนั่งรถ (เรือ) เที่ยว

แทงให้หมุน

ฟั่น