คำศัพท์ : spue

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
spue (ซพู)

คาย (หินละลาย) อาเจียน