คำศัพท์ : spot

(ถูกค้นหาทั้งหมด 67 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
spot (ซพ็อท)

หยด สด

ตำบล

จุด

รู้เท่า

ลูกบิลเลียดขาวที่มีจุด