คำศัพท์ : spat

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
spat (ซแพ็ท)

น้ำลาย (ปากกา)ทำหมึกกระเด็น

ถ่มน้ำลาย

พ่น

ภาพที่เหมือนจริง