spat หมายถึง น้ำลาย (ปากกา)ทำหมึกกระเด็น ถ่มน้ำลาย พ่น ภาพที่เหมือนจริง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 73 ครั้ง)

คำศัพท์ spat แปลว่า น้ำลาย (ปากกา)ทำหมึกกระเด็น ถ่มน้ำลาย พ่น ภาพที่เหมือนจริง หมายถึง น้ำลาย (ปากกา)ทำหมึกกระเด็น ถ่มน้ำลาย พ่น ภาพที่เหมือนจริง spat อ่านว่า (ซแพ็ท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
spat (ซแพ็ท)

น้ำลาย (ปากกา)ทำหมึกกระเด็น

ถ่มน้ำลาย

พ่น

ภาพที่เหมือนจริง