คำศัพท์ : spa

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
spa (ซพา)

เมืองตากอากาศที่มีบ่อน้ำแร่