คำศัพท์ : soy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
soy (ซอย)

น้ำซีอี๊ว