คำศัพท์ : sox

(ถูกค้นหาทั้งหมด 70 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sox (ซ็อคซ)

ถุงเท้าสั้น