คำศัพท์ : sow

(ถูกค้นหาทั้งหมด 69 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sow (โซ)

เพาะ สุกร