คำศัพท์ : sou

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sou (ซู)

(ไม่มีเงิน) สักเก๊