คำศัพท์ : sore

(ถูกค้นหาทั้งหมด 57 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sore (โซ)

ระบม แผล

สาหัส