คำศัพท์ : soot

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
soot (ซุท)

เป็นเขม่า