คำศัพท์ : sod

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sod (ซ็อด)

คนเล่นสวาท ดินที่มีหญ้าขึ้น