คำศัพท์ : sob

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sob (ซ็อบ)

สะอื้น