คำศัพท์ : so

(ถูกค้นหาทั้งหมด 67 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
so (โซ)

เหมือนเช่น อ้าว

ฉันนั้น

แท้ๆ

เพื่อ

จนกระทั่ง