คำศัพท์ : sly

(ถูกค้นหาทั้งหมด 68 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sly (ซไล)

ปากว่าตาขยิบ ขี้โกง

คม