คำศัพท์ : slip

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
slip (ซลิพ)

แล่น สอด

แท้ง (ลูก)

ลอดหนี

หลบ

(เวลา) ล่วงไป

พลั้ง