คำศัพท์ : slew

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
slew (ซลู)

หัน เข่นฆ่า