คำศัพท์ : sky

(ถูกค้นหาทั้งหมด 154 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sky (ซไค)

ท้องฟ้า