คำศัพท์ : ski

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ski (ซคี)

รองเท้าสกี รองเท้าสกี