คำศัพท์ : sit

(ถูกค้นหาทั้งหมด 75 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sit (ซิท)

(ศาล) นั่งพิจารณาความ นั่ง

ประชุมกัน

เข้าสอบไล่