คำศัพท์ : sir

(ถูกค้นหาทั้งหมด 96 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sir (เซอ)

ท่านสุภาพบุรุษ ขอรับขอรอง

ขอรับขอรอง