คำศัพท์ : sip

(ถูกค้นหาทั้งหมด 69 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sip (ซิพ)

ดื่มจิบๆ