คำศัพท์ : sin

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sin (ซิน)

ประทุษร้าย อกุศล