คำศัพท์ : sign

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sign (ไซน)

พยาน เครื่องหมาย

(สถานีวิทยุ) แจ้งชื่อสถานี

ทำสัญญารับจ้าง