side หมายถึง แขนง สกรู ข้าง เข้าข้าง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 77 ครั้ง)

คำศัพท์ side แปลว่า แขนง สกรู ข้าง เข้าข้าง หมายถึง แขนง สกรู ข้าง เข้าข้าง side อ่านว่า (ไซด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
side (ไซด)

แขนง สกรู

ข้าง

เข้าข้าง