คำศัพท์ : shy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 166 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
shy (ไฌ)

ขว้าง น้อยไป

กระดาก